Spora część ludzi uważa, że lokata bankowa to dobre miejsce do przechowywania oszczędności, więc wpłacają pieniądze do banku w ten sposób gromadzi się dosyć spora suma pieniędzy. Jednak bank nie jest po to, żeby gromadzić pieniądze tylko od tego, żeby nimi operować z zyskiem. Dlatego zgromadzone na lokatach pieniądze przeznaczane są na kredyty, które udzielane są grupie ludzi potrzebującej gotówki. Jak powszechnie wiadomo kredyty mają wyższe oprocentowanie niż lokaty i z tego tytułu już banki generują zyski. Pozostała kwota pieniędzy może być przeznaczona na różnego rodzaju inwestycje na giełdzie papierów wartościowych lub giełdach surowcowych. W ten sposób lokaty bankowe przyczyniają się w największym stopniu do generowana zysków w bankach. Wypracowane przy ich pomocy zyski mogą być po części przeznaczone na finansowanie kolejnych kredytów i inwestycji i tym sposobem zwiększa się tempo wypracowywania zysków przez dany bank. W sytuacji, gdyby nagle wszyscy lub choćby zdecydowana większość osób wypłaciła swoje oszczędności z lokaty terminowej w danym banku to mógłby on stracić stabilność finansowa i popaść w olbrzymie kłopoty. Wcześniej mogłoby się okazać, że dany bank nie jest wypłacalny i nie dysponuje odpowiednia ilością gotówki. Dlatego takie sytuacje są bardzo niebezpieczne i miały już miejsce kilkukrotnie w historii. Poprzez inwestycje i udzielanie kredytów banki nie posiadają dużych ilości wolnej gotówki i nawet jeśli jedna osoba stwierdza, że lokata bankowa nie jest już jej potrzebna i chce wypłacić z niej kilkadziesiąt tysięcy złotych to musi umawiać się z bankiem na konkretny termin, żeby ten mógł przygotować odpowiednia ilość gotówki. Nie ma możliwości, żeby bez uprzedzenia podejść do okienka w banku i poprosić o wypłatę dajmy na to dwustu tysięcy złotych. Po prostu takie pieniądze w bankach nie są z reguły przechowywane.