Co po określeniu celu kredytowania potrzeb? A zatem cel kredytu to podstawowa kwestia do rozpatrzenia, jeżeli zamierzasz wejść na rynek kredytowy. Po określeniu celu dokładnie analizujesz zdolność kredytową i to, czy faktycznie możesz sobie pozwolić na konkretne zobowiązanie przy założonym poziomie dochodu. Obliczeniami rat można manipulować, chociażby przez wydłużanie okresu kredytowania. Im dłuższy kredyt, tym mniejsza rata miesięczna, chociaż banki komercyjne nie są skłonne do nadmiernego przedłużania pożyczek gotówkowych, konsumpcyjnych. Pamiętaj, że na koszt kredytu zawsze wpływa polityka monetarna, czyli wahania stóp procentowych w gospodarce krajowej. Nawet po wytypowaniu oprocentowania stałego w umowie kredytowej po zmianie stóp procentowych odczujesz różnicę. Bank ma obowiązek powiadomić kredytobiorcę o ewentualnych zmianach w naliczaniu oprocentowania, a zatem nie musisz się martwić indywidualnym dopasowaniem. Poleca się zaciąganie kredytów w walucie krajowej, w walucie zarobkowania. W przypadku kredytów denominowanych w walutach obcych istnieje ryzyko nadmiernych wahań. Wystarczy spojrzeć na giełdę walutową Forex, aby przekonać się o potencjale wahań par walutowych. Rozpoznanie najpopularniejszych rodzajów kredytów, a także form ich analizy jest niezbędne do sprawnego zarządzania portfelem zobowiązań. Jaki rodzaj kredytu jest według ciebie najlepszy?