Rodzaje kredytów walutowych

Kredyty gotówkowe walutowe można podzielić na dwie grupy:

  • kredyt walutowy denominowany - charakteryzuje się zapisem w umowie, który wskazuje wysokość udzielanej kwoty kredytowej w walucie innej, niż polski złoty. Udzielana kwota kredytowa przeliczana jest przez jednostkę finansową na polskie złotówki poprzez wykorzystanie wartości kursowej - musi zostać podana w umowie kredytowej. Zaciągnięta kwota wypłacana jest walucie polskiego złotego, według kursu obowiązującego w okresie rozpoczęcia kredytowania,
  • kredyt walutowy indeksowany - w umowie kredytowej zawarta jest kwota, która została podana w walucie polskiego złotego natomiast środki pieniężne wypłacane są w walucie obcej tzn. indeksowanej. Wysokość zadłużenia przeliczana jest według kursu dotyczącego waluty obcej, co może stanowić poważny problem wynikający z wahań danej waluty na rynku. Będzie to miało istotne znaczenie w przypadku wysokości kosztów poszczególnych rat kredytowych.

Udzielenie kredytu dewizowego

Podstawowym czynnikiem pozwalającym na uzyskanie kredytu gotówkowego dewizowego jest posiadanie stałego dochodu w tej samej walucie. Wynika to z zapisów zawartych w rekomendacji “S” sformułowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zalecenia wskazane w dokumencie dotyczą zarówno kredytów denominowanych, jak i indeksowanych. W przypadku kredytobiorców posiadających dochody w różnych walutach, instytucja bankowa powinna uwzględnić w procedurze określania zdolności kredytowej nominał, który przynosi gospodarstwu klienta najwyższy zysk. Posiadanie stałego dochodu w obcym nominale nie gwarantuje nam jednak pozytywnej decyzji kredytowej. Problemy ze skorzystaniem z oferty kredytu dewizowego mogą mieć klienci, którzy zarabiają w walutach innych niż te, które są najczęściej spotykane - czyli: franki szwajcarskie, funty brytyjskie, dolary amerykańskie czy euro.

Kredyty dewizowe - “za” i “przeciw”

Kredyty dewizowe mogą być bardziej opłacalne od kredytów krajowych, niemniej jednak posiadają swoje wady. Osoby zastanawiające się nad skorzystaniem z oferty kredytu dewizowego powinny czerpać informacje nie tylko z internetu, ale i również od doradców finansowych.

Zalety:

  • niższe oprocentowanie,

Wady:

  • bardzo ograniczona ilość ofert,
  • możliwość zaistnienia obowiązku wykonania tłumaczeń dokumentów