computer-767784_640.jpg Wśród wielu osób, które są zainteresowane ofertami kredytowymi dla firm, jakie pojawiły się w ostatnio na polskim rynku finansowym na szczególną uwagę zasługuje Kredyt Fair z Idea Banku z oprocentowaniem wynoszącym 4,99%. Kredyt ten jest uruchamiany w formie limitu na rachunku bankowym. Górna granica przyznanych w taki sposób środków może wynieść do 50 tysięcy złotych. Co ważne Idea bank nie pobiera na starcie w ogóle kosztów, ani żadnych prowizji.