Dzisiaj temat uczestnictwa w programie rekonstrukcji pożyczki studenckiej. W celu naprawy pożyczki studenckiej, która jest niewłaściwa, muszą zostać spełnione określone warunki. Według konkretnych ustaleń warunki te mogą wyglądać w następujący sposób: aby naprawić niewypłaconą pożyczkę bezpośrednią lub pożyczkę programu studenckiego, musisz wyrazić na piśmie zgodę na to, że płatności miesięcznych – w tym każdej płatności w ciągu 20 dni od daty wymagalności. Musisz też dokonać dziewięciu płatności w ciągu 10 kolejnych miesięcy. pounds-2391239_640.jpg