Istnieje wiele wymagań, które musisz spełnić, ubiegając się o nową hipotekę lub kiedy planujesz refinansować istniejącą pożyczkę. Kredytodawcy będą przyglądać się twoim poziomom zadłużenia, dochodom i wynikom kredytowym. Będą również patrzeć na historię zatrudnienia. Na szczęście uzyskanie kredytu hipotecznego wraz z nową pracą jest dalekie od niemożliwego zadania.

Ogólna zasada mówi, że kredytodawcy wolą współpracować z kredytobiorcami, którzy pracowali w tej samej firmie przez co najmniej dwa lata. Ale ta zasada daje więcej swobody niż inne wymagania dotyczące tego tematu. Z tego powodu kredytodawcy hipoteczni chętniej przeoczają historię zatrudnienia wypełnioną świeżymi miejscami w nowych firmach, niż niską wiarygodnością kredytową lub wysokim wskaźnikiem długu do dochodu.