Minęło kilka dobrych lat od wielkiego kryzysu gospodarczego, jaki przeszedł przez wszystkie regiony świata. Na każdym z krajów świata odbiło się echo upadku jednego z największych banków na Zachodzie. W każdym krajów zauważono regres gospodarczy zapoczątkowany kryzysem w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też polityka kredytowa związana z udzielaniem pożyczek i kredytów musiała być mocno zweryfikowana. Należało wzmocnić sposób weryfikacji potencjalnych pożyczkobiorców po to, żeby zmniejszyć ryzyko związane z niewypłacalnością pożyczkobiorcy.

W sytuacji, w której pożyczkobiorca ma dobrą historię kredytową oraz odpowiednie warunki finansowe związane z podpisaną umową o pracę i stabilną sytuacją finansową, może wręcz przebierać w ofertach pożyczkowych i kredytowych różnych firm. Coraz częściej instytucje finansowe zachęcają do skorzystania z ich oferty oferując dodatkowe produkty oraz udogodnienia. Wszystko po to, aby sprawić że to właśnie ta propozycja stanie się najbardziej interesująca.

Wakacje kredytowe Skorzystanie z niskiego oprocentowania czy torba gadżetów instytucji bankowej nie są już wystarczające do tego, aby zachęcić potencjalnego klienta do skorzystania z właśnie tej oferty. Instytucje finansowe wykorzystują coraz to nowsze i bardziej atrakcyjne propozycje. Jedną z nich są wakacje kredytowe. Jest to współcześnie jedna z najbardziej interesujących propozycji. Polega na tym, że kredytobiorca ma prawo do uzgodnienia z instytucją finansową pewien okres (najczęściej do trzech miesięcy) przerwy w spłacaniu pożyczki. Podstawowym warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest wywiązywanie się z terminowego opłacania rat kredytu.

Zwrot części gotówki Inną, równie interesującą propozycją jest zwrot części wpłaconych pieniędzy z powrotem na konto kredytobiorcy. Najczęściej polega to na tym, że po pełnym roku opłacania rat w terminie określona w umowie kwota (jak chociażby jedna pełna rata) jest zwracana na konto kredytobiorcy i pozostaje do jego dyspozycji. Jest to najczęściej zachęta to terminowego opłacania rat miesięcznych, gdyż bank ponosi zdecydowanie większe koszty windykacyjne niż w przypadku zwrócenia określonej kwoty na konto. Warunki zwrotu części gotówki ustalane są indywidualnie dla każdego z klientów.

Elastyczne terminy spłat Jest to także jedna z interesujących propozycji, w szczególności dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na umowę o dzieło. Niektóre baki oferują możliwość zmieniania określonego terminu spłaty każdej z rat. Można dzięki temu dostosować termin spłaty do potencjalnych przypływów gotówki na konto. Pozwala to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z opóźnieniami w opłacaniu rat.

Jest więc w czym wybierać. Warto zapytać przy podpisywaniu umowy kredytowej o dodatkowe usługi powiązane z kredytem.

Komentarze są wyłączone.