Kredyt bakowy to umowa, którą osoba fizyczna lub prawna zawiera z bankiem w myśl, której bank zobowiązuje się wypłacić określoną kwotę pieniędzy na określony cel a kredytobiorca zobowiązuje się przeznaczyć tę kwotę na określony w umowie cel a następnie zwrócić pożyczoną kwotę w określonym w umowie terminie z uwzględnieniem dodatkowych opłat.

W Polsce proces kredytowy składa się z sześciu etapów. Pierwszy etap obejmuje wnioskowanie w którym klient banku składa niezbędne do uzyskania kredytu dokumenty na tym etapie klient składa także wniosek o kredyt gotówkowy lub jakikolwiek inny. Drugi etap obejmuj analizę sytuacji kredytobiorcy przez bank na podstawie złożonych przez niego dokumentów w pierwszym etapie, to właśnie tutaj Bank określa czy kredytobiorca ma odpowiednią zdolność kredytową by później spłacić kredyt, o który się ubiega. Trzeci etap to podjęcie decyzji przez bank na podstawie analiz przeprowadzonych w poprzednim etapie oraz na podstawie konsultacji z kredytobiorcą. Kolejny etap to podpisanie umowy kredytowej, która zawiera bardzo wiele szczegółowych danych dotyczących kredytu. Najważniejsze dane zawarte w umowie kredytowej to: określenie obu stron umowy, kwota kredytu oraz opłaty dodatkowe, cel kredytu, zasady uruchomienia i spłaty kredytu, termin i sposób postawienia określonej kwoty do dyspozycji kredytobiorcy oraz uprawnienia banku dotyczące kredytu. Kolejnym piątym już etapem jest wypłata pieniędzy określonych we wcześniej podpisanej umowie w określony sposób w tej samej umowie. Ostatni etap, już mniej przyjemny dla kredytobiorcy to kontrola czy pieniądze zostały wykorzystane zgodnie z celem zamieszczonym w umowie kredytowej. Na tym kończy się proces kredytowy a jakiś czas później zaczyna się proces spłaty kredytu, który może trwać nawet kilkadziesiąt lat w przypadku kredytów hipotecznych. Okresy kredytowania są bardzo zróżnicowane w zależności od rodzaju kredytu. Zazwyczaj najdłuższym okresem spłaty charakteryzują się kredyty hipoteczne, których spłata trwa nawet do kilkudziesięciu lat. Najkrótszym okresem spłaty charakteryzują się kredyty w rachunku bieżącym i kredyty gotówkowe, są to kredyty na stosunkowo niskie kwoty i okres ich spłaty wynosi od kilku dni do kilku miesięcy, w przypadku kredytów gotówkowych nawet do kilku lat. W przypadku różnych rodzajów kredytów mamy do czynienia także z różnymi rodzajami zabezpieczeń i tak w przypadku tych dużych inwestycji zazwyczaj wymagane są większe zabezpieczenia w postaci hipoteki na jakieś większe środki trwałe, w przypadku niższych kredytów wystarczy stały dochód, lub pozytywna analiza wyników finansowych w przypadku firm.

Komentarze są wyłączone.