Mając pewna kwotę gotówki, wolną od jakiegokolwiek przeznaczenia, możemy poszukać jakiejś formy inwestycji, tak aby pieniądze te zarabiały dalej na siebie. Wiadomym jest, że pieniądze które bezczynnie leżą, tracą na wartości. Może nie dostrzegamy tego tak na co dzień, ale faktem jest że niestety pieniądze te z dnia na dzień są mniej warte – a wszystko to za sprawą inflacji.

Zastanówmy się teraz, co dla osoby inwestującej jest najważniejsze i co za tym idzie, gdzie powinien szukać możliwości inwestycyjnych dla swoich pieniędzy. Możliwości inwestycji jest bardzo wiele. Począwszy od sprawdzonych akcji giełdowych, po obligacje państwo, lokaty bankowe, a także wiele form pośrednich inwestycji w fundusze inwestycyjne, ziemię, złoto, nieruchomości i wiele wiele więcej. Czy wszystkie te formy inwestycji są takie same? Czym się różnią i czego powinniśmy się po nich spodziewać.

Inwestycje ryzykowne

Do inwestycji ryzykowanych zaliczyć możemy bez wątpienia akcje giełdowe oraz fundusze inwestycyjne. Są to produkty finansowe, które obarczone są wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to wprost, iż należy bezpiecznie inwestować, biorąc pod uwagę możliwość utratę znacznych środków, nawet całości! Inwestując zatem na giełdzie lub w fundusze inwestycyjne, musimy liczy ć się z ewentualną stratą naszych oszczędności. Nie warto ryzykować, jeżeli nie możemy stracić tych pieniędzy. Wysokie ryzyko rekompensowane jest nam relatywnie wysoką stopą zarobku. Niewątpliwie mamy możliwość zarobić więcej aniżeli w przypadku inwestycji bezpiecznych.

Inwestycje bezpieczne

Wymienić tutaj należy przede wszystkim obligacje bankowe lub państwowe oraz lokaty bankowe. Zysk jest bardzo nisko oprocentowany, wręcz gdzieś w okolicy poziomu stóp procentowych. Jednakże jest to inwestycja wysoce bezpieczna i inwestując w lokaty bankowe, możemy spać spokojnie, nie martwiąc się o nasze oszczędności.

Inwestycje alternatywne

Oprócz inwestycji bankowych, można także inwestować w produkty alternatywne., Do takich zalicza się chociażby inwestycja w złoto, w ziemię czy nieruchomości, inwestycja w opcje walutowe, a także i na przykład inwestycja w alkohol. Ważne aby na takiej inwestycji nie stracić.

Komentarze są wyłączone.