Tak zwane lokaty walutowe to lokaty bankowe zakładane w walucie obcej. Najczęściej spotyka się lokaty walutowe w następujących walutach obcych: dolar amerykański, euro, funt brytyjski, frank szwajcarski. Chociaż zdarzają się także lokaty walutowe zakładane w innych walutach obcych.

W przeważającej większości lokaty bankowe zakładane w walucie obcej są niżej oprocentowane jak lokaty zakładane w złotówkach. Główny powód niższego oprocentowania bankowych lokat walutowych to dużo niższe stopy procentowe w bankach za granicą. Bardzo mała ilość banków ma promocyjne oferty na lokaty w walutach obcych. Z faktem założenia lokaty walutowej wiąże się również ryzyko dotyczące kursu walut. Na lokatach walutowych możemy zarówno zyskać jak i stracić w związku z różnymi kursami walutowymi w różnych okresach. Dla osób, które na co dzień nie zajmują się analityka finansową trudno będzie przewidzieć ewentualne wahania kursu walut. Ten rynek jest nieobliczalny i w dłuższej perspektywie nawet znawca nie jest łatwo prawidłowo ocenić przewidywania w ruchach na rynku walutowym. Zgromadzony kapitał na lokacie walutowej może stać się zabezpieczeniem w przypadku znacznego spadku kursu polskiej złotówki. Lokata walutowa będzie także korzystnym produktem dla osób na co dzień pracujących za granicą i za granicą zarabiających w walucie obcej. Lokaty w walucie obcej będą dobrym produktem dla osób, które posiadają zobowiązania w innej niż polska walucie.

Lokatę bankową walutową można założyć na dowolnie wybrany okres zgodnie z ofertą wybranego banku. Przeważnie banki oferują lokaty półroczne, roczne i kilkuletnie. Lokata bankowa walutowa może być podobnie jak zwykła lokata bankowa w złotówkach, oprocentowana stale lub zmiennie. Oprocentowanie lokat walutowych różni się w zależności od waluty zdeponowanej na lokacie. Jeżeli chcemy założyć lokatę walutowa z konta złotówkowego musimy liczyć się z koniecznością przeliczenia waluty po kursie bankowym, co nie zawsze jest korzystne dla zakładającego lokatę. Dlatego lepiej jest już posiadana wcześniej walutę bezpośrednio wpłacić na lokatę bankową, unikniemy wtedy niekorzystnych dla nas przeliczeń dokonywanych przez banki po niekorzystnym i zbyt niskim kursie.

Komentarze są wyłączone.