Instrumenty oszczędnościowe przeszły duża ewolucję. Banki utrzymują lokaty bankowe na naprawdę niskich poziomach i trudno mówić tutaj o wysokiej efektywności ekonomicznej. Istnieje dość dużo problemów z oszczędzaniem na lokatach bankowych, szczególnie wśród ludzi starszej daty, emerytów, którzy nie są zaznajomieni z narzędziami multimedialnymi. Jakie to problemy i czy da się je w prosty sposób rozwiązać? Oto kilka ciekawych informacji.

Kłopoty z oszczędzaniem dotykają całego społeczeństwa

Główny problem z lokatami jest prosty. Większość z nich nie gwarantuje oprocentowania atrakcyjnego z perspektywy klienta. Niektóre lokaty nie ochraniają nawet przed procesem inflacji. Wielu ludzi nie ma pojęcia, że lokata bankowa ma właśnie zabezpieczać kapitał przed utratą wartości długoterminowo, a niekoniecznie gwarantować zyski. Poza tym państwo zmieniło zasady funkcjonowania lokat bankowych i dodało do nich podatek od zysków kapitałowych wynoszący, aż dziewiętnaście procent. Nie jest to zatem sytuacja wspomagająca sektor oszczędzania. Lokaty bankowe nie tracą jednak popularności, a wręcz przeciwnie. Banki stosują bowiem innowacyjne techniki marketingowe, zmieniają układ lokat, łączą je z instrumentami rynku kapitałowego, czyli inwestycjami. Z reguły też tylko długoterminowe lokaty zapewniają większe oprocentowanie. Niestety taka sytuacja mocno ogranicza płynność gospodarstwa domowego, a to nie jest już cecha zbytnio pożądana. Widać wyraźnie, że zachęca się społeczeństwo do konsumpcyjnego stylu życia niż do zaciśnięcia pasa. Niestety nie ma dużych szans na zmianę powyższych problemów. Jedynie wiedza ekonomiczna i przeniesienie się na rynek realnych inwestycji może uratować potencjał zysku. Zainteresuj się zatem połączeniem lokat bankowych z poważniejszymi instrumentami inwestycyjnymi.

Problemy z oszczędzaniem spotykają dużą część nowoczesnego społeczeństwa 

Lokaty bankowe to z pewnością instrumenty możliwe do poprawienia pod względem efektywności. Problemy z oszczędzaniem niestety się nawarstwiają, a nowoczesnym bankom detalicznym bardzo trudno przekonać klientów do poszerzenia skali współpracy. Tylko uczciwe założenia i wysoka jakość narzędzi oszczędnościowych może przekonać człowieka do nawiązania partnerstwa z instytucją finansową.

Komentarze są wyłączone.