Nowoczesny rynek kredytowy jest bardzo ciekawy i charakteryzuje się różnorodnością instrumentów możliwych do podniesienia jakości konsumpcji przeciętnego gospodarstwa domowego. Jakimi rodzajami kredytów warto się zainteresować i w jaki sposób wartościować pożyczki, aby najlepiej dopasować zobowiązanie do własnych potrzeb? W artykule porozmawiamy o rodzajach kredytów, a także o najciekawszych podziałach występujących w branży. Dodatkowo nauczysz się właściwego podejścia do analizy ofert w bankach i firmach pożyczkowych.

Najpopularniejsze rodzaje kredytów spotykane na krajowym rynku Przede wszystkim w pierwszej kolejności warto przeanalizować cel wydatkowania dodatkowych pieniędzy z banku komercyjnego lub firmy pożyczkowej. Kredyt o charakterze konsumpcyjnym jest zdecydowanie najpopularniejszy. Przy pozytywnej zdolności kredytowej nie wymaga wnoszenia zabezpieczeń majątkowych, a nawet drogiego ubezpieczenia. Ustawa o kredycie konsumenckim jest najważniejsza dla tego rodzaju zobowiązania. Dzięki ustawie o kredycie konsumenckim zrozumiesz, w jaki sposób działa kredyt gotówkowy i jakie masz prawa po podpisaniu umowy kredytowej. Bardziej poważnym rodzajem zobowiązania jest kredyt hipoteczny, czyli kredyt długoterminowy, zorientowany nawet na 30 i więcej lat. W kredytach hipotecznych wymaga się od pożyczkobiorców potwierdzenia zabezpieczeń i bardzo dobrej zdolności kredytowej. Dochodzi do tego znacznie więcej formalności do dopełnienia. Można powiedzieć, że kredyty krótkoterminowe wyróżniają się minimalnymi formalnościami, a im dłuższy termin obowiązywania zobowiązania, tym większa presja na wyrównanie ryzyka z perspektywy instytucji finansowych. Kredyty krótkoterminowe funkcjonują również w rachunkach bieżących. Wystarczy tylko wypełnienie prostego wniosku, aby otrzymać dodatkowe limity zgodnie z uzyskiwanym dochodem miesięcznym. Specjalistyczne rodzaje kredytów to kredyty konsolidacyjne służące do naprawy gospodarstw domowych po podjęciu wielu zobowiązań jednocześnie. W pożyczkach konsolidacyjnych chodzi o połączenie zobowiązań w jedno, a także o uśrednienie oprocentowania. Dzięki temu kredytobiorca bardzo szybko wychodzi na prostą.

Co po określeniu celu kredytowania potrzeb? A zatem cel kredytu to podstawowa kwestia do rozpatrzenia, jeżeli zamierzasz wejść na rynek kredytowy. Po określeniu celu dokładnie analizujesz zdolność kredytową i to, czy faktycznie możesz sobie pozwolić na konkretne zobowiązanie przy założonym poziomie dochodu. Obliczeniami rat można manipulować, chociażby przez wydłużanie okresu kredytowania. Im dłuższy kredyt, tym mniejsza rata miesięczna, chociaż banki komercyjne nie są skłonne do nadmiernego przedłużania pożyczek gotówkowych, konsumpcyjnych. Pamiętaj, że na koszt kredytu zawsze wpływa polityka monetarna, czyli wahania stóp procentowych w gospodarce krajowej. Nawet po wytypowaniu oprocentowania stałego w umowie kredytowej po zmianie stóp procentowych odczujesz różnicę. Bank ma obowiązek powiadomić kredytobiorcę o ewentualnych zmianach w naliczaniu oprocentowania, a zatem nie musisz się martwić indywidualnym dopasowaniem. Poleca się zaciąganie kredytów w walucie krajowej, w walucie zarobkowania. W przypadku kredytów denominowanych w walutach obcych istnieje ryzyko nadmiernych wahań. Wystarczy spojrzeć na giełdę walutową Forex, aby przekonać się o potencjale wahań par walutowych. Rozpoznanie najpopularniejszych rodzajów kredytów, a także form ich analizy jest niezbędne do sprawnego zarządzania portfelem zobowiązań. Jaki rodzaj kredytu jest według ciebie najlepszy?

Komentarze są wyłączone.