Banki jak każde inne przedsiębiorstwo sprzedają swoje produkty lub wykonują usługi, aby otrzymywać z tego tytułu zyski. Jednym źródłem zysków jakie generują banki są lokaty bankowe. Jak to się dzieje, że bank może zarabiać na lokatach skoro musi nam jeszcze wypłacić należne nam odsetki? Dzieje się tak w bardzo prosty sposób. Mechanizm tego jest następujący.

Spora część ludzi uważa, że lokata bankowa to dobre miejsce do przechowywania oszczędności, więc wpłacają pieniądze do banku w ten sposób gromadzi się dosyć spora suma pieniędzy. Jednak bank nie jest po to, żeby gromadzić pieniądze tylko od tego, żeby nimi operować z zyskiem. Dlatego zgromadzone na lokatach pieniądze przeznaczane są na kredyty, które udzielane są grupie ludzi potrzebującej gotówki. Jak powszechnie wiadomo kredyty mają wyższe oprocentowanie niż lokaty i z tego tytułu już banki generują zyski. Pozostała kwota pieniędzy może być przeznaczona na różnego rodzaju inwestycje na giełdzie papierów wartościowych lub giełdach surowcowych. W ten sposób lokaty bankowe przyczyniają się w największym stopniu do generowana zysków w bankach. Wypracowane przy ich pomocy zyski mogą być po części przeznaczone na finansowanie kolejnych kredytów i inwestycji i tym sposobem zwiększa się tempo wypracowywania zysków przez dany bank. W sytuacji, gdyby nagle wszyscy lub choćby zdecydowana większość osób wypłaciła swoje oszczędności z lokaty terminowej w danym banku to mógłby on stracić stabilność finansowa i popaść w olbrzymie kłopoty. Wcześniej mogłoby się okazać, że dany bank nie jest wypłacalny i nie dysponuje odpowiednia ilością gotówki. Dlatego takie sytuacje są bardzo niebezpieczne i miały już miejsce kilkukrotnie w historii. Poprzez inwestycje i udzielanie kredytów banki nie posiadają dużych ilości wolnej gotówki i nawet jeśli jedna osoba stwierdza, że lokata bankowa nie jest już jej potrzebna i chce wypłacić z niej kilkadziesiąt tysięcy złotych to musi umawiać się z bankiem na konkretny termin, żeby ten mógł przygotować odpowiednia ilość gotówki. Nie ma możliwości, żeby bez uprzedzenia podejść do okienka w banku i poprosić o wypłatę dajmy na to dwustu tysięcy złotych. Po prostu takie pieniądze w bankach nie są z reguły przechowywane.

Komentarze są wyłączone.