Wstęp

Tego rodzaju kredyty charakteryzują się zobowiązaniem, które udzielane jest w obcej walucie, względem krajowej a sama oferta może być również określana terminem kredytu dewizowego. Najczęściej spotykanymi walutami są franki szwajcarskie, funty brytyjskie, dolary amerykańskie lub euro. Kredyty dewizowe mogą być znacznie bardziej opłacalne dla kredytobiorcy, ze względu na ich niższe oprocentowanie będące skutkiem niższych stóp procentowych w innych strefach walutowych.

Rodzaje kredytów walutowych

Kredyty gotówkowe walutowe można podzielić na dwie grupy:

  • kredyt walutowy denominowany – charakteryzuje się zapisem w umowie, który wskazuje wysokość udzielanej kwoty kredytowej w walucie innej, niż polski złoty. Udzielana kwota kredytowa przeliczana jest przez jednostkę finansową na polskie złotówki poprzez wykorzystanie wartości kursowej – musi zostać podana w umowie kredytowej. Zaciągnięta kwota wypłacana jest walucie polskiego złotego, według kursu obowiązującego w okresie rozpoczęcia kredytowania,
  • kredyt walutowy indeksowany – w umowie kredytowej zawarta jest kwota, która została podana w walucie polskiego złotego natomiast środki pieniężne wypłacane są w walucie obcej tzn. indeksowanej. Wysokość zadłużenia przeliczana jest według kursu dotyczącego waluty obcej, co może stanowić poważny problem wynikający z wahań danej waluty na rynku. Będzie to miało istotne znaczenie w przypadku wysokości kosztów poszczególnych rat kredytowych.

Udzielenie kredytu dewizowego

Podstawowym czynnikiem pozwalającym na uzyskanie kredytu gotówkowego dewizowego jest posiadanie stałego dochodu w tej samej walucie. Wynika to z zapisów zawartych w rekomendacji “S” sformułowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zalecenia wskazane w dokumencie dotyczą zarówno kredytów denominowanych, jak i indeksowanych. W przypadku kredytobiorców posiadających dochody w różnych walutach, instytucja bankowa powinna uwzględnić w procedurze określania zdolności kredytowej nominał, który przynosi gospodarstwu klienta najwyższy zysk. Posiadanie stałego dochodu w obcym nominale nie gwarantuje nam jednak pozytywnej decyzji kredytowej. Problemy ze skorzystaniem z oferty kredytu dewizowego mogą mieć klienci, którzy zarabiają w walutach innych niż te, które są najczęściej spotykane – czyli: franki szwajcarskie, funty brytyjskie, dolary amerykańskie czy euro.

Kredyty dewizowe – “za” i “przeciw”

Kredyty dewizowe mogą być bardziej opłacalne od kredytów krajowych, niemniej jednak posiadają swoje wady. Osoby zastanawiające się nad skorzystaniem z oferty kredytu dewizowego powinny czerpać informacje nie tylko z internetu, ale i również od doradców finansowych.

Zalety:

  • niższe oprocentowanie,

Wady:

  • bardzo ograniczona ilość ofert,
  • możliwość zaistnienia obowiązku wykonania tłumaczeń dokumentów

Komentarze są wyłączone.