Według raportów Związku Banków Polskich większość ankietowanych uważa oszczędzanie za pozytywną praktykę. W rzeczywistości oszczędności gospodarstw domowych spadają pośrednio przez bardzo niskie stopy procentowe, a wręcz niechęć do zakładania lokat bankowych. Jakimi zasadami warto kierować się przy zarządzaniu budżetem domowym, aby wygospodarować większe nadwyżki finansowe?

Bez planowania wydatków nie ma mowy o celowych oszczędnościach. Najłatwiej dodatkowe pieniądze wygospodarować z działu tzw. wydatków dodatkowych, a nie stałych, na które gospodarstwo domowe najczęściej nie ma wielkiego wpływu. Planowanie wydatków umożliwia powstrzymanie zakupów impulsywnych występujących w większości sieci handlowych. Nowoczesna sprzedaż wykorzystuje sensoryczne techniki marketingowe. Bez ich znajomości łatwo nabrać się na zbędną konsumpcję.

Równowartość trzymiesięcznych dochodów uważa się za wystarczającą poduszkę bezpieczeństwa. Celowe oszczędzanie to realna motywacja i satysfakcja po realizacji planu. Oszczędzanie celowe wiąże się najczęściej z zakładaniem lokat bankowych. Nie musisz jednak ciągle czuwać nad depozytem, ale zaznaczyć opcję automatycznego przedłużenia. Oszczędzanie dla samego oszczędzania nie daje z reguły dużego potencjału i szybko wypala.

Odkładanie pieniędzy na długoterminowe lokaty to szansa na powstrzymanie się od impulsywnej konsumpcji, ponieważ zerwanie depozytu oznacza utratę dotychczas wypracowanych zysków. Lokata długoterminowa ogranicza płynność, co można wykorzystać w ramach budowania pozytywnych nawyków ekonomicznych. Dodatkowy plus długoterminowej lokaty to większe oprocentowanie w każdym przypadku.

Z oszczędności tworzy się większy majątek, ale pod warunkiem dywersyfikacji kapitału. Nigdy nie przeznaczaj 100% środków na inwestycję, nawet potencjalnie zyskowną. Praktycznie cała literatura ekonomiczna zaleca, aby nie inwestować z pożyczonych pieniędzy. Dlaczego? Kredytowanie inwestycji osłabia proces analizy, bo tak naprawdę nie odczuwasz ryzykowania własnych środków.

Jak ocenić, czy właściwie oszczędzasz?

Style oszczędzania różnią się w zależności od priorytetowych potrzeb. Ocena efektywnego oszczędzania jest bardzo prosta. Wystarczy potwierdzić, czy nie tracisz dotychczasowego poziomu życia, a wyrzeczenia akceptujesz naturalnie. W oszczędzaniu liczy się systematyczne działanie, odnawianie lokat bankowych, podejmowanie prób inwestycyjnych na zasadzie dywersyfikacji.

Komentarze są wyłączone.