Długoterminowy plan inwestycyjny i dobra strategia zarządzania kapitałem opłaca się, także z perspektywy osoby niezbyt doświadczonej w rzeczywistości ekonomicznej. W jaki sposób jednak zaplanować drogę inwestycyjną, z jakich instrumentów korzystać, aby zyskać? Czy amator jest w stanie wygenerować solidne stopy zwrotu, bez specjalnego przygotowania merytorycznego? Oto kilka najważniejszych wskazówek.

Masz do dyspozycji właściwie dwie drogi zarządzania oszczędnościami gospodarstwa domowego. Pierwszy kierunek to samodzielne przeprowadzanie transakcji i dobór instrumentów. Druga propozycja to oddanie pieniędzy w ręce doradców finansowych, czy do zaawansowanych funduszy inwestycyjnych. Samodzielne sterowanie oszczędnościami jest lepsze z prostego powodu. Nie ponosisz przy tym opłat manipulacyjnych. Lokata to najbezpieczniejszy instrument oszczędnościowy spotykany wyłącznie w bankach detalicznych. Ochrona depozytów społeczeństwa jest regulowana odgórnie, a zatem z lokaty bankowej odzyskujesz pieniądze nawet przy bankructwie dużych instytucji finansowych. Gorzej, jeżeli oszczędzasz w SKOK – ach. Tam utrata depozytów jest częsta i całościowa. Inne bezpieczne narzędzia oszczędzania to obligacja państwowe, często dedykowane konkretnym grupom. Aktualnie panuje moda na obligacje pod grupy pobierające świadczenie 500+. Pozytywne wrażenie robią również obligacje o charakterze korporacyjnym dostępne na alternatywnym rynku Catalyst. Obligacje korporacyjne pochodzą od dużych spółek. Oddajesz spółkom pieniądze w zamian za zysk z obligacji, który nawet do dziesięciu i więcej procent rocznie. Obligacje korporacyjne zawierają pewne ryzyko, szczególnie bankructwa podmiotu. Przy ewentualnym kształtowaniu masy upadłościowej posiadacze obligacji w większości odzyskują środki. Jeżeli chcesz wejść na bardziej ryzykowne rynki zainteresuj się założeniem bezpłatnego rachunku w popularnym domu maklerskim. Dzięki temu zaczniesz inwestować w akcje, kontrakty terminowe na waluty, czy na surowce. Akcje spółek dywidendowych, a także solidne lokaty bankowe to jedno z najlepszych, długoterminowych połączeń w celu budowania stabilnego zysku. Spółki z polityką dywidendową dzielą się zyskiem z akcjonariuszami, niezależnie od bieżącej wartości akcji. A zatem kupujesz akcje spółki dywidendowej raz, najlepiej w możliwie najniższej cenie, a później czekasz na dywidendy i różnicujesz przy okazji kapitał na wieloletnie lokaty bankowe (wyższe oprocentowanie). Najbardziej ryzykowne narzędzia inwestycyjne to kontrakty terminowe oraz opcje. W kontraktach terminowych wykorzystujesz dźwignię finansową. Przez dźwignię finansową tracisz często więcej niż wynosi początkowy depozyt zabezpieczający. Nie jest to zatem kierunek dla amatorów.

Nie bierz w planie inwestycyjnym pod uwagę tylko lokat standardowych. Dobra praktyka to oszczędzanie na lokatach progresywnych, gdzie zysk zwiększa się wraz z okresem odkładania kapitału. Przy wypłacie pieniędzy z takiej lokaty nie tracisz dotychczas wypracowanego zysku. To zatem dobry pomysł dla inwestorów, którzy poszukują cały czas nowych okazji na wielu rynkach. Naukę inwestycji rozpoczynaj przez tzw. konta demonstracyjne. Na koncie demonstracyjnym otrzymujesz wirtualną gotówkę i dostęp do większości popularnych instrumentów analitycznych, w tym do wykresów, czy wskaźników ekonomicznych. W międzyczasie wyszukuj optymalne promocje lokat bankowych, co pozwoli w krótkich terminach generować stosunkowo niezłe stopy zwrotu, nawet bez potrzeby inwestowania. Z jakich form inwestycji najczęściej korzystasz?

Komentarze są wyłączone.