Zdolność kredytowa wpływa na możliwość uzyskania kredytu gotówkowego, ale również na warunki na jakich będzie można uzyskać kredyt. Na zdolność kredytową wpływa w znacznym stopniu historia kredytowa. Spłaty rat kredytowych w terminie, brak posiadania zadłużenia powoduje, że zdolność kredytowa się poprawia. Z drugiej strony opóźnione spłaty rat kredytowych, brak spłaty kredytu wpływają negatywnie na zdolność kredytową. Zdolność kredytowa jest oceniana w skali punktowej przede wszystkim na podstawie danych znajdujących się w BIK. Większość banków korzysta przede wszystkim z oceny punktowej z BIK, ale wiele banków posiada również dodatkowe wskaźniki do oceny zdolność kredytowej klienta, które mogą dotyczyć wieku, długości wykonywania pracy w jednym miejscu, wielkości rodziny, liczby członków rodziny na utrzymaniu.

Niekorzystna historia kredytowa może wpływać na brak zdolności kredytowej. Jednak równie niekorzystne jest nie posiadanie historii kredytowej z czym spotyka się wiele młodych osób, które nie mogą zaciągnąć kredytu, gdyż nie korzystały do tej pory z żadnych produktów bankowych. W takim przypadku wiele młodych osób decyduje się na zaciągnięcie kredytu na krótki okres czasu, którego spłata pozwala na uzyskanie pozytywnej historii kredytowej. Najbardziej niekorzystnie na historię kredytową wpływają niespłacone kredyty. Jeśli bank podejmie działania windykacyjne a szczególnie, gdy kredyt jest ściągany przez komornika kolejnego kredytu dana osoba może nie móc uzyskać nawet przez okres do pięciu lat, gdyż przez taki czas przechowywane są informacje w bazie BIK.

Zdolność kredytową można poprawić, gdy niekorzystnie mogą na nią wpływać nie tylko niespłacone, ale spłacane najtańsze kredyty. Posiadając już zaciągnięte kredyty, choćby na karcie kredytowej dobrze jest zawsze spłacać je na bieżąco. Przed decydowaniem się na zaciągnięcie kolejnego kredytu gotówkowego dobrze jest spłacić limit na karcie kredytowej czy debet w rachunku bankowym, gdyż mogą one obniżać zdolność kredytową.

Na zdolność kredytową wpływają również dochody. Ich wysokość określa wielkość raty kredytowej na jaką zgodzi się na rzecz danego klienta dany bank. Przy tych samych dochodach można jednak uzyskać kredyt w danej wysokości poprzez wydłużenie okresu kredytowania. Oczywiście im dłuższy okres kredytowania tym mniejsza rata przy ratach stałych, którą będzie się spłacało co miesiąc. Z drugiej strony im dłuższy okres kredytowania tym trzeba zapłacić znacznie większe odsetki od kredytu, co nie zawsze bywa korzystne. Na zdolność kredytową wpływa również wiek, gdyż większość banków nie decyduje się na udzielenie kredytu osobom powyżej 65 roku życia.

Komentarze są wyłączone.